Vòng Nhẫn Ngọc Bích mix charm bạc vàng ĐT 0963658866

Nhẫn - Khuyên tai - Mặt dây chuyền

Nhẫn Hồ ly đá Aquamarine Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Nhẫn Ruby Nam phi đính đá Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Nhẫn Hồ ly Ngọc bích vàng tây 14k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Nhẫn Hồ ly Ngọc bích vàng tây 14k

30 425

3,480,000

4,350,000

Nhẫn Thạch anh tóc vàng Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Nhẫn lá Ngọc bích Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Nhẫn lá Ngọc bích Bạc si vàng trắng 18k

4 158

1,000,000

1,250,000

Khuyên tai Ruby Nam Phi Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Khuyên tai Ruby Nam Phi Bạc si vàng trắng 18k

10 101

1,240,000

1,550,000

Nhẫn Ruby Nam Phi Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Nhẫn Ruby Nam Phi Bạc si vàng trắng 18k

10 112

1,160,000

1,450,000

Set bộ Thạch anh xanh Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Set Bộ Thạch anh tóc nâu Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Nhẫn Thạch anh tóc nâu Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Nhẫn Thạch anh tóc nâu Bạc si vàng trắng 18k

10 114

1,000,000

1,250,000

Mặt dây chuyền Bạc si vàng trắng 18k - Mắt hổ cam Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Khuyên tai Bạc si vàng trắng 18k - Mắt hổ cam Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Nhẫn Bạc si vàng trắng 18k - Thạch anh tím Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Khuyên tai Bạc si vàng trắng 18k - Thạch anh tím Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%
Nhẫn Tỳ hưu Ngọc bích bọc Vàng tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Nhẫn Tỳ hưu Ngọc bích bọc Vàng tây

25 1,671

3,960,000

4,950,000

Nhẫn lá Ngọc bích Vàng tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Nhẫn lá Ngọc bích Vàng tây

40 581

3,160,000

3,950,000

Nhẫn Thạch anh tóc vàng bọc Vàng Tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Nhẫn Thạch anh tóc vàng bọc Vàng Tây

30 582

4,400,000

5,500,000

Nhẫn đá Diopside bọc Vàng tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Nhẫn đá Diopside bọc Vàng tây

45 520

4,400,000

5,500,000

Mặt Hồ ly Ngọc sơn thủy móc vàng tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 20%

Mặt Hồ ly Ngọc sơn thủy móc vàng tây

50 253

2,040,000

2,550,000

Nhẫn vàng tỳ hưu 24k

3 979

4,650,000

Nhẫn tỳ hưu vàng 24k

3 677

4,850,000

Nhẫn thạch anh tím

5 88

4,250,000

096.365.8866
Facebook

096.365.8866

Facebook
Facebook