Vòng Nhẫn Ngọc Bích mix charm bạc vàng ĐT 0963658866

Nhẫn - Khuyên tai - Mặt dây chuyền

Mặt dây ngọc bích cỏ bốn lá Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Mặt dây ngọc bích cỏ bốn lá

20 50

3,272,000 VND

3,850,000 VND

Bông tai ngọc bích cỏ bốn lá Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Bông tai ngọc bích cỏ bốn lá

30 54

4,207,000 VND

4,950,000 VND

Nhẫn Ngọc bích cỏ bốn lá Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn Ngọc bích cỏ bốn lá

30 46

3,357,000 VND

3,950,000 VND

Nhẫn tỳ hưu ngọc bích nephrite Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn tỳ hưu ngọc bích nephrite

40 71

4,207,000 VND

4,950,000 VND

Nhẫn Thạch anh tóc vàng - Bạc si vàng trắng 18k cao cấp Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Thạch anh tóc vàng - Bạc si vàng trắng 18k cao cấp Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Ngọc bích (nephire CANADA) Bạc si vàng trắng 18k cao cấp Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Thạch anh tóc đen - Bạc si vàng trắng 18k cao cấp Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Thạch anh Tóc vàng Bọc vàng tây 14k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn Thạch anh Tóc vàng Bọc vàng tây 14k

19 218

3,825,000 VND

4,500,000 VND

Nhẫn Hổ phách thiên nhiên Bạc si vàng hồng Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn Hổ phách thiên nhiên Bạc si vàng hồng

1 189

2,592,000 VND

3,050,000 VND

Nhẫn Hồ ly đá Aquamarine Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Ruby Nam phi đính đá Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Hồ ly Ngọc bích vàng tây 14k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn Hồ ly Ngọc bích vàng tây 14k

30 709

3,697,000 VND

4,350,000 VND

Nhẫn lá Ngọc bích Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn lá Ngọc bích Bạc si vàng trắng 18k

4 232

1,062,000 VND

1,250,000 VND

Khuyên tai Ruby Nam Phi Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Khuyên tai Ruby Nam Phi Bạc si vàng trắng 18k

10 146

1,317,000 VND

1,550,000 VND

Nhẫn Ruby Nam Phi Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn Ruby Nam Phi Bạc si vàng trắng 18k

10 164

1,232,000 VND

1,450,000 VND

Set bộ Thạch anh xanh Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Set Bộ Thạch anh tóc nâu Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Thạch anh tóc nâu Bạc si vàng trắng 18k Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn Thạch anh tóc nâu Bạc si vàng trắng 18k

10 180

1,062,000 VND

1,250,000 VND

Mặt dây chuyền Bạc si vàng trắng 18k - Mắt hổ cam Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Khuyên tai Bạc si vàng trắng 18k - Mắt hổ cam Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Bạc si vàng trắng 18k - Thạch anh tím Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Khuyên tai Bạc si vàng trắng 18k - Thạch anh tím Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%
Nhẫn Tỳ hưu Ngọc bích bọc Vàng tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn Tỳ hưu Ngọc bích bọc Vàng tây

25 2,138

4,207,000 VND

4,950,000 VND

Nhẫn lá Ngọc bích Vàng tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn lá Ngọc bích Vàng tây

40 706

3,357,000 VND

3,950,000 VND

Nhẫn đá Diopside bọc Vàng tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Nhẫn đá Diopside bọc Vàng tây

45 600

4,675,000 VND

5,500,000 VND

Mặt Hồ ly Ngọc sơn thủy móc vàng tây Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 15%

Mặt Hồ ly Ngọc sơn thủy móc vàng tây

50 318

2,167,000 VND

2,550,000 VND

Nhẫn vàng tỳ hưu 24k

3 1,206

4,650,000 VND

Nhẫn tỳ hưu vàng 24k

3 897

4,850,000 VND

Nhẫn thạch anh tím Xem ngay
 • Còn
 • 00 ngày
 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
- 10%

Nhẫn thạch anh tím

5 120

3,825,000 VND

4,250,000 VND

096.365.8866
Facebook

096.365.8866

Facebook
Facebook