vòng ngọc bích ,đá diopside , thạch anh xanh,

Vòng ngọc bích

Vòng Ngọc phỉ thúy

1 200

7,500,000 VND

Vòng đá DIOPSIDE xanh lá

10 169

3,468,000 VND

Vòng ngọc bích Nephrite

20 210

8,910,000 VND

Vòng cổ Ngoc Bích Vip

10 101

20,680,000 VND

Vòng Cổ Ngọc Bích vip

10 114

21,600,000 VND

096.365.8866

Facebook
Facebook