Vòng Ngọc Phỉ Thúy Đa Bảo - Jadeite Vip 9.5mm

8,650,000 đ

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Đa Bảo - Jadeite Vip 9.5mm