Nhẫn Tỳ Hưu Băng Xanh Phỉ Thuý Jadeite VIP - Vàng Trắng 14k

16,865,000 đ

Nhẫn Tỳ Hưu Băng Xanh Phỉ Thuý Jadeite VIP - Vàng Trắng 14k