Vòng trơn đá kyanit xanh

2,354,000 VND

vòng trơn